Nedobrovolná dražba podílu 1/2 na RD v obci Brňany, okr. Litoměřice

Brňany Brňany
668ND2020
Nedobrovolná
Anglická
ukončeno
600 000 Kč
180 000 Kč
10 000 Kč
900 000 Kč
ano
Podrobné informace
14.04.2020
Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5
08:00
Prohlídky
03.04.2020 v 09.00 hod
09.04.2020 v 09.00 hod
Dokumenty ke stažení
ikona Dražební vyhláška
ikona List vlastnictví
ikona Znalecký posudek
Popis
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na souboru nemovitostí.  Znalci nebyl umožněn ... přístup do nemovitosti, kterou je rodinný dům s pozemky ve funkčním celku nacházející se na nároží ulic. Nedaleko pozemku se nachází hranice přírodního parku dolní Poohří I. zóna. Ulicí podél jižní hranice pozemku, je navržena cyklistická stezka. Přístup k nemovitosti je po zpevněné obecní komunikaci p.č. 479/1.  Dle územního plánu se pozemky p.č. st. 18/1 a p.č. 10/1 nachází ve smíšené ploše venkovské.  Rodinný dům je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími, z nichž druhé podlaží je podkrovní.  Objekt se skládá z původního zděného objektu obdélníkového půdorysu neznámého stáří a nových přístaveb provedených mezi lety r. 2004 až 2008 po stranách na jižní straně a na severní straně, která byla znovu postavena z důvodu poničení konstrukce povodněmi zřejmě v r. 2002. Nově postavená severní část kopíruje původní půdorys domu. Nově přistavěná jižní postranní přístavba byla provedena podél uliční čáry a navazuje na západní a východní stranu domu až ke kapličce. Nepodsklepený dům je s největší severní (dvorní) přístavbou komunikačně spojen.  Rodinný dům č.p. 16 je napojen na obecní vodovod, kanalizaci, elektřinu a plyn. Vytápění je řešeno centrálně pomocí turbokotle. Rodinný dům obsahuje nebytové prostory, které jsou z větší části rozestavěny. Dle informací získaných znalcem se v objektu kromě bytové jednotky v patře o dispozici 4+1 nachází restaurace s potřebným zázemím (výčep, kuchyňka, sklad, sociální zázemí) a nebytový rozestavěný prostor. Nebytový rozestavěný prostor pravděpodobně slouží jako ubytovací zařízení, kulturní zařízení nebo herna. Svislou nosnou konstrukci tvoří kombinace tvárnic, cihel plných pálených, zřejmě použitých ze starších staveb, a kamenného zdiva původní stavby. Vodorovné nosné konstrukce MIAKO. Zastřešení je sedlové s krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce z mědi. Okna jsou plastová izolační. Dveře jsou dřevěné s prosklením. Povrch podlah tvoří keramická dlažba, laminátová a PVC podlaha. V bytové jednotce je standardní, ovšem již morálně zastaralé, kuchyňské vybavení s elektrickým sporákem, hygienické vybavení je standardní s vanou, umyvadly, WC.  Původní objekt je dle dodaných podkladů cca z roku 1889. Nová přístavba ve dvorní části a nadstavba patra pochází mezi lety 2004 až 2008. Stavebně technický stav rozestavěného rodinného domu jako celku je hodnocen jako mírně zhoršený nejen z důvodu dlouhodobé rozestavěnosti, která trvá již okolo 14 ti let, ale také z důvodu použití smíšeného zdiva z více druhů místy na mnoha místech bez provázání. Další nemovitostí je stodola neznámého stáří, která se nachází na východním okraji pozemku. Stodola je obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Zastřešení je kryto keramickými taškami. Svislou nosnou konstrukcí je cihla plná pálená v kombinaci s kamenem. Dřevěná svlaková vrata jsou dvoukřídlá posuvná po kovovém závěsu. Okenní otvory bez okenních výplní jsou vyplněny mřížemi. Klempířské konstrukce chybí. Sokl chybí, venkovní omítka místy opadaná. Předpokládá se, že stodola pochází ze stejného období jako původní rodinný dům, tj. cca z roku 1889. Pozemky jsou rovinné, nepravidelného tvaru. Celková výměra pozemků činí 3 164 m2.  Parcela st. č. 18/1 je při západní hranici parcely zastavěna původním objektem domu s novou přístavbou a při východní hranici parcely budovou stodoly.  Nezastavěná část parcely st. č. 18/1 tvoří dvůr a přístup k domu. Parcela č. 10/1 tvoří zahradu a je na jižní straně zastavěna budovu garáží, která byla postavena za kamenným vjezdem nacházejícím se na jihozápadním okraji pozemku. Další vjezd a přístup na pozemky je z jižní strany přes kovová vrata umístěná v bezprostřední blízkosti kapličky.  Pozemky jsou ohraničeny kamennou zídkou. Sousedící budova zemědělského areálu tvoří na severní hraně pozemku ohraničení budovou, která nemá ve straně přiléhající k oceňovanému pozemku okenní otvory.  Na pozemku se nenachází vzrostlé stromy, pouze několik keřů a náletových dřevin. Pozemek je neudržovaný.
Celý popis
Mapa
Kontakt na makléře
Jan Kříž, Ing.
Jan Kříž, Ing.
739110177

Konakt

REXIM REALITY s.r.o.,

Radlická 1170/61
150 00 Praha 5 - Smíchov

Ing. Jan Kříž - jednatel
Tel.: 739 110 177
E-mail: jan.kriz@reximreality.cz