Opakovaná dražba dobrovolná podíl 1/2 na RD Loučeň, okres Nymburk

Loučeň K Bažantnici
612DD2019
Dobrovolná
ukončeno
950 000 Kč
280 000 Kč
10 000 Kč
1 030 000 Kč
ano
Podrobné informace
27.05.2019
Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10, zasedací místnost
10:00
Prohlídky
20.05.2019 v 10.00 hod
21.05.2019 v 10.00 hod
Dokumenty ke stažení
ikona List vlastnictví
ikona Oznámení o konání opakované dražby
ikona Znalecký posudek
Popis
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 ve vztahu k celku na pozemku p.č. St. 92, ... jehož součástí je rodinný dům č.p. 16, a pozemku p.č. 95/10 – zahrada. Rodinný dům je přízemní, zděný, částečně podsklepený s využitým podkrovím, se sedlovou střechou krytou pálenou taškou. Původní stáří rodinného domu je 88 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako ústřední pomocí kotle na tuhá paliva. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu dražby nebylo možné identifikovat případné prvky vnější a vnitřní konstrukce. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze hodnotit jako – stavba ve špatném stavu.  Dispoziční řešení rodinného domu je následující: I. Podzemní podlaží – znalci nebyla umožněna prohlídka, I. Nadzemní podlaží – bytový prostor s dispozicí 2+1, dle sdělení (znalci nebyla umožněna prohlídka), Podkroví – bytový prostor s dispozicí 2+1, dle sdělení (znalci nebyla umožněna prohlídka). Parkování je možné v garáži na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě. Pozemky se nacházejí v rovinném terénu a tvoří funkční celek. Bližší informace jsou obsaženy ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka.
Celý popis
Mapa
Kontakt na makléře
Jan Kříž, Ing.
Jan Kříž, Ing.
739110177

Konakt

REXIM REALITY s.r.o.,

Radlická 1170/61
150 00 Praha 5 - Smíchov

Ing. Jan Kříž - jednatel
Tel.: 739 110 177
E-mail: jan.kriz@reximreality.cz