Dobrovolná dražba RD a nebytových prostor v Karlových Varech

Karlovy Vary Závodní
617DD2019
Dobrovolná
Anglická
ukončeno
10 500 000 Kč
2 050 000 Kč
20 000 Kč
11 080 000 Kč
ano
Podrobné informace
01.07.2019
Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10, zasedací místnost
10:00
Prohlídky
06.06.2019 v 10.00 hod
07.06.2019 v 10.00 hod
Dokumenty ke stažení
ikona Dražební vyhláška
ikona List vlastnictví
ikona Znalecký posudek
Popis
Stavba č.p. 4 - rodinný dům, jež je součástí pozemku p.č. 128/1 - zastavěná plocha a nádvoří, je ... částečně zděný a kamenný, částečně podsklepený rodinný dům, se dvěma nadzemními podlažími, s využitým podkrovím, se sedlovou a pultovou střechou krytou taškou pálenou a šindeli. Rodinný dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů 134 roků (dokončení 31. 12. 1885). Vytápění rodinného domu je provedeno jako ústřední pomocí plynového kotle (celkem provedeno 3x). V roce 2016 byla provedena revitalizace původní části domu a přístavba do současného stavu. Dále byla provedena vnitřní rekonstrukce I. a II. nadzemního podlaží. V průběhu životnosti rodinný dům dále procházel běžnou údržbou. Celkový stavebně-technický stav je hodnocen jako průměrný. Údržbu lze   hodnotit jako velmi dobrou. Dispoziční řešení rodinného domu: I. podzemní podlaží - schodiště, chodba a sklepní prostor I. nadzemní podlaží - vstupní část, kancelář, místnost pro hlídání dětí (2x), kuchyň, WC (2x), vstup do sklepa, chodba, nebytové prostory - kadeřnictví, manikúra (neumožněná prohlídka), kosmetika, technická místnost, WC (2x), čekárna, místnost (2x) - fyzioterapie a masáže (neumožněna prohlídka) a schodiště   II. nadzemní podlaží - schodiště, chodba, bytový prostor (5+1) - jídelna se vstupem na terasu, kuchyň, WC, chodba, sociální zázemí (koupelna, WC), obytný pokoj (3x), obývací pokoj a ložnice Podkroví -  schodiště, chodba, kotelna, schodiště na půdu, bytový prostor (2+1) - chodba, jídelna, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, koupelna a WC Součástí nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Rodinný dům je napojen na kompletní rozvod inženýrských sítí: elektro, obecní/veřejný vodovod, obecní/hloubkovou kanalizaci a plynové vedení.  Rodinný dům č.p. 4/12 je zatížen aktivní nájemní smlouvou. Nájemní smlouva byla uzavřena v roce 2016. Měsíční nájemné je ve výši 35.000,- Kč. Vedle nájemného nájemce hradí náklady za služby poskytované v souvislosti s užíváním pronajatých (vodné, stočné, elektrická energie, plyn, odvoz odpadu, telefon, internet a ostraha). V nájemní smlouvě je stanovena šestiměsíční výpovědní doba. Text nájemní smlouvy je k dispozici u dražebníka.   Stavba č.p. 387 - obč. vyb., jež je součástí pozemku p.č. 128/2 - zastavěná plocha a nádvoří Jedná se přízemní, zděnou, nepodsklepenou budovu, s využitým podkrovím, s mírnou sedlovou střechou krytou šindeli. Budova je pravidelného půdorysného tvaru obdélníka. Původní stáří budovy je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení 9 roků (dokončení 13. 7. 2010). Vytápění budovy je provedeno jako ústřední pomocí plynového kotle. V průběhu životnosti budova procházela běžnou údržbou. Celkový stavebně-technický stav lze hodnotit jako průměrný. Údržbu lze hodnotit jako velmi dobrou. Dispoziční řešení budovy: I. nadzemní podlaží - zádveří, nebytový prostor - prodejna, skladovací místnost, garáž,  místnost, schodiště, dámské WC, pánské WC, úklidová komora, kuchyň, sprchový kout a kancelář,   Podkroví - schodiště, nebytový prostor - školící prostor Budova č.p. 387/12a je zatížena aktivní nájemní smlouvou. Pronajata je celá budova včetně nebytových, prodejních a skladových prostor. Nájemní smlouva byla uzavřena v roce 2015. Měsíční nájemné je ve výši 27.000,- Kč. Vedle nájemného nájemce hradí náklady za služby poskytované v souvislosti s užíváním pronajatých (vodné, stočné, elektrická energie, plyn, odvoz odpadu a ostraha). V nájemní smlouvě je stanovena šestiměsíční výpovědní doba. Text nájemní smlouvy je k dispozici u dražebníka. Podrobnější informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku u dražebníka.
Celý popis
Mapa
Kontakt na makléře
Jan Kříž, Ing.
Jan Kříž, Ing.
739110177

Konakt

REXIM REALITY s.r.o.,

Radlická 1170/61
150 00 Praha 5 - Smíchov

Ing. Jan Kříž - jednatel
Tel.: 739 110 177
E-mail: jan.kriz@reximreality.cz