Rodinný dům v obci Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav

Popis
Předmětem prodeje je soubor nemovitostí, který je evidovaný na Listu vlastnictví č. 94, pro katastrální území ... Kropáčova Vrutice, obec Kropáčova Vrutice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, a to jmenovitě: -        Pozemek p.č. St. 90, o výměře 584 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Kropáčova Vrutice, č.p. 88, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. St. 90 Popis předmětu prodeje Předmětem prodeje je rodinný dům, který je samostatný zděný částečně podsklepený s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími, bez podkroví (pouze půda), zděný, se sedlovou střechou. Jedná se objekt bývalé školy se změnou užívání na rodinný dům. Krov je dřevěný sedlový s krytinou z eternitových šablon. Na pozemku se dále vyskytují zpevněné plochy, plot směrem do ulice a opěrné zdi. K budově se nepodařilo dohledat žádnou dokumentaci, ani u současného majitele a ani v archivu stavebního úřadu. Již v roce 1988 se jednalo o neudržovanou a nevyužívanou stavbu, kterou začal udržovat a opravovat až současný majitel, kdy zde byl zhruba od r. 2000 v pronájmu a v roce 2003 dům koupil. Stáří staveb a případná další životnost pro ocenění je tedy stanoveno odhadem, stáří objektu je určeno na 110 let. Základní údaje o stavbě byly částečně získány i z rozhovoru s majiteli sousedních nemovitostí. U původního objektu byla provizorně opravena střecha, aby se zabránilo zatékání a byla částečně zrekonstruována levá část v 1. nadzemním podlaží, kde byl zřízen byt pro majitele. V pravé části přízemí byla zahájena rekonstrukce, jsou vybourány pouze podlahy. Druhé nadzemní podlaží je prakticky v původním stavu se třemi třídami, schodištěm a původními nefunkčními toaletami. Celkově je stavebně technický stav domu silně zhoršený a vyžaduje provedení větších stavebních oprav se zásahem i do konstrukcí dlouhodobé životnosti.
Celý popis
Mapa
Kontakt na makléře
Jan Kříž, Ing.
Jan Kříž, Ing.
739110177

Kropáčova Vrutice Kropáčova Vrutice
481REA2017
10.10.2017
2 299 000 Kč
ano
Dokumenty ke stažení
ikona List vlastnictví
ikona Znalecký posudek
Konakt

REXIM REALITY s.r.o.,

Radlická 1170/61
150 00 Praha 5 - Smíchov

Ing. Jan Kříž - jednatel
Tel.: 739 110 177
E-mail: jan.kriz@reximreality.cz