Výběrové řízení na prodej pohledávky z insolvence

Popis
Předmětem prodeje je pohledávka Prodávajícího, za Romanem Horynou, se sídlem Vyšehněvice 4, 533 41 Lázně ... Bohdaneč, IČ: 14551861. Do soupisu majetkové podstaty Dlužníka, společnosti ZEOLIT Kladno spol. s r.o. v likvidaci, se sídlem Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, IČ: 46358285, č.j. KSPH 66 INS 7405/2018, byla sepsána pohledávka za Romanem Horynou, se sídlem Vyšehněvice 4, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 14551861. Pan Roman Horyna uzavřel dne 28.12.2018 s Prodávajícím smlouvu, dle které si měl odvézt z areálu dlužníka na Kladně, movitý majetek - šrot. V rozporu se smlouvou však byly zbourány nemovitosti a došlo k odstranění ocelových nosníků a dřevěných nosníků. Ze znaleckého posudku č. 342-4642/2019 zpracovaného znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o. vyplývá, že celková škoda, kterou pan Horyna způsobil jeho neodborným zásahem, neoprávněným vyřezáním konstrukcí a odvezením majetku společnosti, který nebyl předmětem koupě, činí částku 2.105.876,10 Kč. Prodávající pověřil zmocněného advokáta, aby pana Romana Horynu vyzval k úhradě dlužné částky z náhrady škody nejpozději do 19.02.2020. Kvalifikovaná předžalobní výzva ze dne 10.02. 2020 však nebyla dne 14.2.2020 doručena a pan Roman Horyna si ji nepřevzal ani ve lhůtě 10 dnů od 14.02.2020, kdy byla připravena k vyzvednutí. Prodávající, zastoupený zmocněným advokátem, podal dne 27.02.2020 u Okresního soudu v Pardubicích, Na Třísle 118,530 95 Pardubice žalobu na náhrady škody v celkové výši 2.105.876,10 Kč, kterou pan Roman Horyna způsobil porušením smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení §2913 OZ. Žaloba insolvenčního správce je vedena pod spisovou značkou 23 C 49/2020.   Minimální cena je stanovena na částku 100.000,- Kč. (slovy: sto tisíc korun českých)
Celý popis
Mapa
Kontakt na makléře
Jan Kříž, Ing.
Jan Kříž, Ing.
739110177

Praha 5 Radlická
697VR2020
09.06.2020
100 000 Kč
ano
Prohlídky
po předchozí domluvě z organizátorem REXIM REALITY s.r.o.
Dokumenty ke stažení
ikona Informační memorandum 697VR2020
ikona Podmínky výběrového řízení 697VR2020
ikona Smlouva o postoupení pohledávky-koncept
Konakt

REXIM REALITY s.r.o.,

Radlická 1170/61
150 00 Praha 5 - Smíchov

Ing. Jan Kříž - jednatel
Tel.: 739 110 177
E-mail: jan.kriz@reximreality.cz