E-aukce souboru pohledávek z insolvence BALUS Stavebniny, a.s.

Praha 5 - Smíchov Radlická
720EA2020
Prodejní
Anglická
ukončená
50 000 Kč
20 000 Kč
1 000 Kč
100 000 Kč
ano
Podrobné informace
28.12.2020 14:00
28.12.2020 23:00
{}
28.12.2020 14:30
Prohlídky
01.12.2020 ve 14.00 hod
08.12.2020 ve 14.00 hod
Dokumenty ke stažení
ikona Aukční vyhláška
ikona Dodatek č. 1 k Aukční vyhlášce-vyjmutí položky 13
ikona Usnesení o prohlášení konkursu
Popis
Předmětem prodeje v E-aukci je soubor pohledávek zapsaný v soupisu majetkové podstaty insolvenčního ... dlužníka pod položkami: položka č. 14 Pohledávka za: Petr Nenál, bytem nám. T. G. Masaryka č.p.130/č.o.14, 796 01 Prostějov, IČO: 86875078 Pohledávka vůči dlužníkovi: Petr Nenál, nar. 18.02.1974, bytem nám. T. G. Masaryka č.p.130/č.o.14, 796 01Prostějov, IČO: 86875078. Pohledávka byla přiznána Okresním soudem v Prostějově dne 26.02.2015 ve výši 83.294,00 Kč s příslušenstvím rozhodnutím pod č.j. 6 C 15/2014-46, exekuce je vedena soudním exekutorem Mgr. Marcelem Kubisem – 139 EX 14904/15-053 pro dlužnou částku ve výši: - Jistina 83.294,00 Kč - Úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 83.294,00 Kč od 11.11.2013 do zaplacení - Náklady předcházejícího řízení 18.745,50 Kč - Náklady právního zastoupení 6.122,60 Kč - Náklady právního zastoupení 5.759,60 Kč, za výzvu před exekucí - Nákladů exekuce soudního exekutora v příkazu k úhradě nákladů exekuce (tj. částka 29.233,60 Kč). Exekuce byla nařízena podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Prostějově č. j. 6 C 15/2014-46 ze dne 26.02.2015, který nabyl právní moci dne 29.04.2015, vykonatelného dne 03.05.2015. K dnešnímu dni činí vymáhaná pohledávka 178.853,79 Kč, přičemž dosud nebylo v rámci exekuce vymoženo ničeho. Ze strany soudního exekutora byly vydány následující exekuční příkazy, a to: - dne 01.09.2015 exekuční příkaz přikázáním jiné pohledávky než z účtu, č.j. 139EX 14904/15-012, avšak v daném případě nevznikl nárok na výplatu, smlouva byla ukončena, - dne 01.09.2015 exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu, č.j. 139EX 14904/15-013, - dne 11.01.2019 exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu povinného, č.j. 139EX 14904/15-040 - dne 18.01.2019 exekuční příkaz srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu povinného, č.j. 139EX 14904/15-046. Tyto exekuční příkazy nebyly dosud finančně naplněny.   položka č. 15 Pohledávka za: P - STAV bora-suchar s.r.o. „v likvidaci“, sídlem tř. Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc, IČO: 28592255. Pohledávka byla přiznána Okresním soudem v Olomouci ve výši 288.220,00 Kč s příslušenstvím rozhodnutím č.j. 18 C 96/2015-84. položka č. 16 Pohledávka za: Pavel Šťastný Pohledávka nebyla přihlášena do insolvenčního řízení  KSBR 47 INS 19798 / 2014, přiznána Městským soudem v Brně ve výši 98.612,00  Kč s příslušenstvím rozhodnutím č.j. 220 C 26/2014-62.   položka č. 18 Pohledávka za: Jiří Suchý Pohledávka ve výši 40.658,00 Kč + příslušenství za dlužníkem Jiří Suchý - přiznaná rozsudkem Okresního soudu v Opavě ze dne 28.11.2013, č.j. 125 C 39/2013-29, společnost BALUS Stavebniny vede exekuci proti dlužníkovi (exekutor Mgr. Marcel Kubis - č.j. 139 EX 03241/14-020) položka č. 19 Pohledávka za: Bonum Productio Fenestras, s.r.o. "v likvidaci", sídlem Holická 1091, 779 00 Olomouc, Hodolany, IČO: 25893599 Pohledávka ve výši 110.976,00 Kč + příslušenství za dlužníkem Bonum Productio Fenestras, s.r.o. "v likvidaci", se sídlem Holická 1091, Olomouc – Hodolany 779 00, IČO: 25893599 - přiznaná platebním rozkazem KS v Ostravě ze dne 17.12.2013, č.j. 19 C 194/2013-42, společnost BALUS Stavebniny vede exekuci proti dlužníkovi (exekutor Mgr. Marcel Kubis - č.j. 139 EX 09366/14). Exekuce byla nařízena podle vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu Ostrava – pobočka v Olomouci č.j. 19Cm194/2013-42 ze dne 17.12.2013, který nabyl právní moci dne 11.02.2014, vykonatelného dne 11.02.2014. Pohledávka ve výši 110.976,00 Kč - s úrokem z prodlení ve výši 7,50% p.a. z částky 2.220,00 Kč od 10.07.2012 do zaplacení - s úrokem z prodlení ve výši 7,50% p.a. z částky 88.417,00 Kč od 10.07.2012 do 07.08.2012 - s úrokem z prodlení ve výši 7,50% p.a. z částky 45.308,00 Kč od 08.08.2012 do 24.06.2013 - s úrokem z prodlení ve výši 7,50% p.a. z částky 29.200,00 Kč od 25.06.2012 do zaplacení - s úrokem z prodlení ve výši 7,50% p.a. z částky 45.535,00 Kč od 01.08.2012 do zaplacení - s úrokem z prodlení ve výši 7,50% p.a. z částky 8.370,00 Kč od 15.08.2012 do zaplacení - s úrokem z prodlení ve výši 7,50% p.a. z částky 18.129,00 Kč od 29.08.2012 do zaplacení - s úrokem z prodlení ve výši 7,50% p.a. z částky 1.574,00 Kč od 15.09.2012 do zaplacení - s úrokem z prodlení ve výši 7,50% p.a. z částky 5.948,00 Kč od 05.10.2012 do zaplacení Ke dni 08.02.2019 činí vymáhaná pohledávka 239.760,51 Kč, přičemž dosud nebylo v rámci exekuce vymoženo ničeho. V průběhu exekuce byl dne 15.05.2014 vydán exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu, č.j. 139EX 09366/14-010, kde však byl záporný zůstatek - 1 004 021,54 Kč a dne 16.05.2014 exekuční příkaz přikázáním jiné pohledávky než z účtu, č.j. 139EX 09366/14-015, tyto však dosud nebyly finančně naplněny.  Položka č. 20 Pohledávka za: Jiří Spáčilík Pohledávka ve výši 1.314.495,00 Kč + příslušenství za dlužníkem Jiří Spáčilík - přiznaná rozsudkem Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 13.03.2014, č.j. 19 Cm 204/2013-140, společnost BALUS Stavebniny vede exekuci proti dlužníkovi (exekutor Mgr. Marcel Kubis - č.j. 139 EX 35575/14-022) Položka č. 21 Pohledávka za: LIDFOR PBK s.r.o. Pohledávka ve výši 51.434,00 Kč + příslušenství za dlužníkem LIDFOR PBK s.r.o. - přiznaná rozhodčím nálezem ze dne 08.11.2010, č.j. 09/40/018, společnost BALUS Stavebniny vede exekuci proti dlužníkovi (exekutor Mgr. Alan Havlice - č.j. 197 EX 4605/10-25) Položka č. 22 Pohledávka za: Stanislav Motáň Pohledávka ve výši 32.584,00 Kč + příslušenství za dlužníkem Stanislav Motáň - přiznaná rozhodčím nálezem ze dne 14.01.2010, č.j. 09/50/018, společnost BALUS Stavebniny vede exekuci proti dlužníkovi (exekutor Mgr. Alan Havlice - č.j. 197 EX 595/10-29) Položka č. 25 Pohledávka za: Bello interiér s.r.o., se sídlem Chudenická čp.1059 / čo.30, Praha 10 - Hostivař 102 00, IČO: 29449561. Pohledávka ve výši 19.944,00 Kč + příslušenství za dlužníkem Bello interiér s.r.o., sídlem Chudenická čp.1059 / č.o.30, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 29449561 - exekuční titul – pravomocný o a vykonatelný platební rozkaz Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 12.12.2013, č.j. 7 C 83/2013-9, který nabyl právní moci dne 18.01.2014 a vykonatelnosti dne 18.01.2014, společnost BALUS Stavebniny vede exekuci proti dlužníkovi (exekutor Mgr. Marcel Kubis - č.j. 139EX 03261/14-020) pro dlužnou částku ve výši: - Jistina 19.944,00 Kč - Úrok z prodlení 7,50% ročně z částky 19.944,00 Kč od 17.10.2012 do zaplacení - Náklady předcházejícího řízení 6.324,00 Kč - Náklady právního zastoupení 3.025,00 Kč - Nákladů exekuce soudního exekutora v příkazu k úhradě nákladů exekuce (tj. částka 9.559,00 Kč). Exekutor sděluje, že v exekučním řízení bylo na účet oprávněného před zahájením insolvenčního řízení vymoženo celkem 32.267,98 Kč. Položka č. 26 Pohledávka za: EuroMontela spol. s r.o., v likvidaci, sídlem Merhautova 1024/155, Brno - Černá Pole 613 00, IČO: 47679387. Pohledávka ve výši 2.654,00 Kč s příslušenstvím. Exekuční titul – pravomocný o a vykonatelný platební rozkaz Městského soudu v Brně ze dne 01.04.2011, č.j. 220 C 122/2010-19, který nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 26.05.2011. Společnost BALUS Stavebniny vede exekuci proti dlužníkovi (exekutor Mgr. Marcel Kubis - č.j. 139EX 19032/11-019) pro dlužnou částku ve výši: - Jistina 2.654,00 Kč - Úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky 2.654,00 Kč od 16.07.2009 do zaplacení - Náklady předcházejícího řízení 8.520,00 Kč - Náklady právního zastoupení 4.356,00 Kč - Nákladů exekuce soudního exekutora v příkazu k úhradě nákladů exekuce (tj. částka 8.107,00 Kč). Soudní exekutor sdělil, že v exekučním řízení nebylo ničeho vymoženo. K 08.02.2019 činí vymáhaná pohledávka 25.550,32 Kč, přičemž dosud nebylo v rámci exekuce vymoženo ničeho. Ze strany soudního exekutora nebyl vydán žádný exekuční příkaz, když nebyl dohledán žádný majetek povinného. Soudní exekutor také provedl dne 05.03.2012 mobiliární výjezd na adresu sídla povinného, avšak v daném případě se jednalo o fiktivní sídlo, kde sídlí více firem. Položka č. 27 Pohledávka za: Vladislav Malik, nar. 09.09.1955, bytem Wolkerova čp.1102 / čo.14, 779 00 Olomouc - Nová Ulice. Pohledávka ve výši 28.925,00 Kč s příslušenstvím. Exekuční titul – pravomocný o a vykonatelný rozhodčí nález ze dne 29.11.2011, sp.zn. 11/42/007, který nabyl právní moci dne 02.07.2012 a vykonatelnosti dne 06.07.2012. Společnost BALUS Stavebniny vede exekuci proti dlužníkovi (exekutor Mgr. Marcel Kubis - č.j. 139EX 11534/12-119) pro dlužnou částku ve výši: - Jistina 28.925,00 Kč - Smluvní úrok z prodlení 0,05% denně z částky 14.291,00 Kč od 03.05.2011 do 09.09.2011 - Smluvní úrok z prodlení 0,05% denně z částky 9.291,00 Kč od 10.09.2011 do zaplacení - Smluvní úrok z prodlení 0,05% denně z částky 19.634,00 Kč od 03.05.2011 do zaplacení - Smluvní pokuta 10.835,00 Kč - Náklady předcházejícího řízení 27.540,00 Kč - Náklady právního zastoupení 8.324,80 Kč - Náklady exekuce soudního exekutora v příkazu k úhradě nákladů exekuce (tj. částka 25.712,50 Kč). Soudní exekutor sdělil, že v exekučním řízení nebylo ničeho vymoženo. K 08.02.2019 činí vymáhaná pohledávka 142.745,54 Kč, přičemž dosud nebylo v rámci exekuce vymoženo ničeho. V průběhu exekuce byly vydány následující exekuční příkazy, a to: - dne 06.02.2013 exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu, č.j. 139EX 11534/12-010, - dne 06.02.2013 exekuční příkaz přikázáním jiné pohledávky než z účtu, č.j. 139EX 11534/12-011, - dne 11.02.2013 exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu, č.j. 139EX 11534/12-015, - dne 01.03.0 2013 exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu, č.j. 139EX 11534/12-023, - dne 27.03.2015 exekuční příkazy srážkami ze mzdy nebo jiných příjmu, č.j. 139EX 11534/12-069 a 139EX 11534/12-070, ve znění usnesení ze dne 10.12.2016, č.j. 139EX 11534/12-092, přičemž tyto exekuční příkazy dosud nebyly finančně naplněny. Ze strany soudního exekutora byl proveden i mobiliární výjezd na jemu známých adresách povinného, avšak povinný nebyl na žádné z adres dohledán. Nová adresa povinného nebyla zjištěna ani na základě součinnosti s Policií ČR. Položka č. 28 Pohledávka za: Jaroslav Skalický, nar. 09.07.1971, bytem Pouchobrady čp.4, 537 01 Sobětuchy – Pouchobrady. Pohledávka ve výši 354.336,00 Kč s příslušenstvím. Exekuční titul – pravomocný o a vykonatelný rozsudek č.j. 2 T 117/2011-418 ze dne 23.04.2013, který nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 14.08.2013. Společnost BALUS Stavebniny vede exekuci proti dlužníkovi (exekutor Mgr. Marcel Kubis - č.j. 139EX 03768/15-054) pro dlužnou částku ve výši: - Jistina 354.336,00 Kč - Náklady právního zastoupení 12.511,40 Kč - Náklady právního zastoupení 12.148,40 Kč, za výzvu k plnění - Náklady exekuce soudního exekutora v příkazu k úhradě nákladů exekuce (tj. částka 68.558,60 Kč). Exekuce byla nařízena podle vykonatelného usnesení Krajského soudu Ostrava – pobočka v Olomouci č.j. 55To183/2013-457 ze dne 14.08.2013, který nabyl právní moci dne 14.08.2013, vykonatelného dne 20.08.2013 a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Olomouci č.j. 2T117/2011-418 ze dne 23.04.2013, který nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 14.08.2013. Ke dni 08.02.2019  činí vymáhaná pohledávka 447.554,40 Kč, přičemž dosud nebylo v rámci exekuce vymoženo ničeho. Soudní exekutor vydal následující exekuční příkazy, a to: - dne 18.03.2015 exekuční příkaz srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu, č.j. 139EX 03768/15-016, ve znění usnesení ze dne 12. 07.2017, č.j. 139EX 03768/15-042 a - dne 18.03.2015 exekuční příkaz přikázáním jiné pohledávky než z účtu, č.j. 139EX 03768/15-017. Tyto exekuční příkazy dosud nebyly finančně naplněny. Ze strany soudního exekutora nebyl dosud proveden mobiliární výjezd, když se povinný nachází ve výkonu trestu odnětí svobody. Položka č. 29 Pohledávka za: Jaromír Repáň, nar. 14.08.1966, bytem třída Hrdinů 699/43, 795 01 Rýmařov. Pohledávka ve výši 112 595 Kč s příslušenstvím. V exekuční věci pod č.j. 203 Ex 12339/09 na základě exekučního titulu - rozsudek ze dne 18.12.2008, č.j. 18Cm36/2008-34 vydal Krajský soud v Ostravě usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č.j. 60Nc404/2009-7, které vydal Okresní soud v Bruntále, dne 06.05.2009, o vymožení pohledávky, proti povinnému. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 92.595,00 Kč -          s úrokem z prodleni z částky 42.040,00 Kč ve výši 9,5% ročně od 22.05.2007 do 30.06.2007, -          ve výši 9,75% ročně od 01.07.2007 do 31.12.2007, -          ve výši 10,5% ročně od 01.01.2008 do 30.06.2008, -          ve výši 10,75% ročně od 01.07.2008 do 05.11.2008, -          a dále s úrokem z prodleni ve výši 10,75% ročně z částky 32.040,00 Kč od 06.11.2008 do 18.12.2008 -          a ode dne 19.12.2008 do zaplaceni do zaplaceni s ročním úrokem z prodleni ve výši, která v každém jednotlivém kalendářním pololetí trvání prodlení odpovídá v procentech výši limitní sazby pro dvoutýdenní repo operace ČNB vyhlášené ve Věstníku ČNB splatné vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí s úrokem z prodleni z částky 70.555,00 Kč -          ve výši 9,5% ročně od 19.05.2007 do 30.06.2007, -          ve výši 10,5% ročně od 01.01.2008 do 30.06.2008, -          ve výši 10,75% ročně od 01.07.2008 do 05.11.2008, -          a dále s úrokem z prodlení ve výši 10,75% ročně z částky 60.555,00 Kč od 06.11.2008 do 18.12.2008 -          a ode dne 19.12.2008 do zaplaceni do zaplaceni s ročním úrokem z  prodlení ve výši, která v každém jednotlivém kalendářním pololetí trváni prodleni odpovídá v procentech výši limitní sazby pro dvoutýdenní repo operace ČNB vyhlášené ve Věstníku ČNB a platné vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí. Byla vymožena částka 3.000 Kč, která byla převedena na náklady exekuce. Položka č. 30 Pohledávka za: Vít Rektořík, bytem Loučná nad Desnou 42, IČO: 18760007 Pohledávka ve výši  285.758,00 Kč s příslušenstvím. Rozsudek pro uznání sp.zn. 4 Cm 130/2009-19 vydaný dne 12.11.2010, který nabyl právní moci 11.12.2010 a vykonatelnosti 15.12.2010. Pohledávka je vymáhána soudním exekutorem Mgr. Alanem Havlicem, Exekutorský úřad Jeseník pod č.j. 197 EX 69/11-66. Celkem bylo vymoženo pro pohledávku oprávněného 83.434,71 Kč a to ke dni 06.09.2011. Položka č. 31 Pohledávka za: Bello interiér s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 29449561. Pohledávka ve výši 19.944,00 Kč s příslušenstvím. Exekuce byla nařízena podle vykonatelného exekučního titulu - rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 7C83/2013-9 ze dne 12.12.2013. Ke dni 08.02.2019 činí vymáhaná pohledávka 496,83 Kč, přičemž dosud bylo v rámci exekuce vymoženo 41.330,15 Kč, a to na základě vydaného exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu ze dne 26.06.2014, č.j. 139EX 03261/14-009. Právnímu zástupci oprávněného byla převedena dne 10.10.2014  částka ve výši 27. 342,55 Kč a dne 07.11.2014 částka ve výši 4.925,43 Kč.
Celý popis
Mapa
Kontakt na makléře
Jan Kříž, Ing.
Jan Kříž, Ing.
739110177

 
Červenec - 2024
 
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Konakt

REXIM REALITY s.r.o.,

Bavorská 856/14
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Ing. Jan Kříž - jednatel
Tel.: 739 110 177
E-mail: jan.kriz@reximreality.cz