VŘ - prodej pohledávek z insolvence LP Credit za Lubomírem Šlemarem ml.

Popis
Neelektronické - obálkové výběrové řízení 780VR2021. Předmět prodeje v rámci VŘ je soubor ... pohledávek, který byl zapsán do soupisu majetkové podstaty a zveřejněn v insolvenčním rejstříku v předmětném insolvenčním řízení, v oddílu B – list 81. Vlastník předmětu prodeje, insolvenční dlužník: LP Credit s.r.o., se sídlem Kutnohorská 181/64, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČO: 26731321. Jedná se o následující pohledávky. Pohledávky za: Lubomír Šlemar mladší, nar. 12.10.1979, bytem Legerova 1815/33, 120 00 Praha 2. A/ Pohledávky  v celkové výši 3.250.000,- Kč. Dlužník LP Credit s.r.o. v období od 4.11.2015 do 4.7.2016 poukázal panu Šlemaru  mladšímu bezhotovostními převody na bankovní účet  č.ú. 27-416350207/0100, vedený u KB, a.s., celkem částku ve výši 3.250.000,- Kč, a to ve 11-ti platbách, provedených ve výši a termínu dle níže uvedeného přehledu plateb:   ČÁSTKA DATUM PLATBY 200 000,00 Kč 4.11.2015 200 000,00 Kč 3.12.2015 200 000,00 Kč 5.1.2016 200 000,00 Kč 8.2.2016 200 000,00 Kč 7.3.2016 550 000,00 Kč 10.3.2016 200 000,00 Kč 5.4.2016 200 000,00 Kč 5.5.2016 900 000,00 Kč 12.5.2016 200 000,00 Kč 9.6.2016 200 000,00 Kč 4.7.2016 Celkem 3.250.000,- Kč     Veškeré shora uvedené platby byly provedeny bez jakéhokoli právního důvodu, resp. bez jakéhokoli existujícího závazku LP Creditu s.r.o. vůči Šlemarovi mladšímu. Pan Šlemar mladší ve společnosti dlužníka působil v rozhodném období jako jednatel dlužníka. Funkce jednatele mu zanikla ke dni 22.12.2016 v důsledku pravomocného Rozsudku Městského soudu v Praze, sp. zn. 40 T 10/2014 ze dne 29.1.2015 v souvislosti s potvrzujícím Usnesením Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 To 89/2015 ze dne 22.12.2016, kterým byl uložen Šlemarovi mladšímu,  zákaz výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech, a to na dobu 5-ti let. Šlemar mladší uvedené platby v LP Creditu s.r.o. vykazoval jako „vrácení části půjčky", aniž by ve skutečnosti jakoukoli existující pohledávku vůči LP Creditu s.r.o. z titulu půjčky vykazoval, neboť dlužníku žádným způsobem neposkytl žádnou půjčku či jiné finanční plnění. B/ Pohledávka z titulu náhrady škody způsobené jednatelem společnosti ve výši 6.260.640,- Kč + rozšíření o částku 1.290.500,- Kč. Žalovaný, jakožto jednatel společnosti LP Credit s.r.o.,ve dnech od 8. 8. 2016 do 24. 8. 2016 postupně přepsal z vlastnictví Žalobce do svého vlastnictví, když se vyznačil v osvědčení o registraci jednotlivých vozidel jako vlastník. Tato předmětná vozidla měla být dále převedena do společnosti Celebrita Praha s.r.o., IČO: 24302406, sídlem Platnéřská 90/13, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Celebrita“), a to za účelem vložení předmětných vozidel jako nepeněžitého vkladu do společnosti Celebrita, ve které se žalovaný stal dne 23.9.2016 společníkem. Žalobce za převod předmětných vozidel nikdy neobdržel žádné protiplnění a ta nadále zůstala v jeho účetnictví, přestože v registru vozidel byla následně přepsána na společnost Celebrita.  Pohledávka byla zažalovaná, žaloba rozšířena a je spor veden u MS v Praze pod č.j. 79 Cm 59/2020.   C/ Pohledávka na zaplacení náhrady škody v celkové výši 7.980.516,78 Kč. Žalovaný svým postupem vytvořil žalobci neexistující, avšak exekuovatelný závazek a tím jej poškodil v rozsahu předmětného neexistujícího závazku ve výši 4.658.000,- Kč. K této škodě je však nutné z důvodu přihlášení těchto nároků do insolvenčního řízení dlužníka ze strany zhotovitele připočíst příslušenství: 1) zákonný úrok z prodlení ve výši 8.05%ročně z částky 4.500.000,- Kč, jdoucí ode dne 1.2.2018 do 12.9.2019 ve výši 946.812,33 Kč; 2) částku 2.146.500,- Kč z titulu smluvní pokuty z prodlení ve výši 0,05% denně z (neuhrazené) částky 4.500.000,- Kč jdoucí od 1.2.2017 do12.9.2019 a 3) zákonný úrok z prodlení s hrazením smluvní pokuty ve výši 229.204,45 Kč. Žaloba je vedena u MS v Praze pod čj. 72 Cm 2/2020. Jednání je nařízeno na 12.01.2021. Účastník výběrového řízení nabídne v předložené nabídce cenu, za kterou bude chtít soubor pohledávek koupit. Účastník je povinen složit organizátorovi kauci ve výši 100.000,- Kč Příjem nabídek končí dne 31. 05. 2021 v 16:00 hodin. Bližší informace v Podmínkách výběrového řízení 780VR2021.
Celý popis
Mapa
Kontakt na makléře
Jan Kříž, Ing.
Jan Kříž, Ing.
739110177

Praha 5 Radlická
780VR2021
26.02.2021

Účastník výběrového řízení nabídne v předložené nabídce cenu, za kterou bude chtít soubor pohledávek koupit.
ano
Prohlídky
12.04.2021 ve 13:00 hod
21.04.2021 v 09:00 hod
Dokumenty ke stažení
ikona Čestné prohlášení účastníka VŘ
ikona Informační memorandum 780VR2021
ikona Podmínky výběrového řízení 780VR2021
ikona Smlouva o postoupení pohledávek-koncept
 
Březen - 2023
 
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Konakt

REXIM REALITY s.r.o.,

Radlická 1170/61
150 00 Praha 5 - Smíchov

Ing. Jan Kříž - jednatel
Tel.: 739 110 177
E-mail: jan.kriz@reximreality.cz