VŘ obálkové - prodej průmyslového areálu v Broumově, okres Náchod

Popis
Slezská insolvenční v.o.s., IČO: 08239428, se sídlem Elišky Krásnohorské 1305/18, Podlesí, 736 01 Havířov ... jako insolvenční správkyně dlužnice Ing. Aleny Křížové, bytem Pod Klůčkem 260, 549 54 Police nad Metují nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.  KSHK 45 INS 22556/2020  ke koupi následující soubor nemovitých věcí: § pozemková parcela St. 278 o výměře 2307 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Poříčí, č. p. 47; § pozemková parcela St. 284 o výměře 1785 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Nové Město, č. p. 86; § pozemková parcela St. 292 o výměře 190 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če; § pozemková parcela St. 299 o výměře 69 m2 – zastavěná plocha a nádvoří; § pozemková parcela St. 1501 o výměře 293 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če; § pozemková parcela č. 239 o výměře 59 m2 – ostatní plocha; § pozemková parcela č. 298/5 o výměře 576 m2 – ostatní plocha; § pozemková parcela č. 299/1 o výměře 352 m2 – ostatní plocha; § pozemková parcela č. 299/3 o výměře 667 m2 – ostatní plocha; § pozemková parcela č. 733/1 o výměře 1002 m2 – ostatní plocha; § pozemková parcela č. 733/3 o výměře 170 m2 – ostatní plocha; § pozemková parcela č. 733/4 o výměře 634 m2 – ostatní plocha; § pozemková parcela č. 824/5 o výměře 264 m2 – ostatní plocha. vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1623, pro katastrálním území Broumov, obec Broumov, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Soubor nemovitostí, bývalý průmyslový areál, je situován v širším centru města Broumov, po levé straně vodoteče Stěnava, jižně od historického centra, od kterého je vzdálen cca 300 m. Nalézá se v chráněné krajinné oblasti, území je rovinaté, kompletně zainvestováno sítěmi. Nemovitostí jsou přímo přístupné z ulice Žižkovy. Předmětem prodeje je bývalý areál firmy Kovopodnik, který je v posledních letech neužíván. Naposledy byla, do konce roku 2022, užívána budova skladu. Nájemní smlouva skladu byla ukončena ke 31.12.2022. Areál je odpojen od inženýrských sítí, hlavní budovy jsou uzavřeny a jsou pod dohledem. Část drobných doplňkových staveb (kolny, garáže) se nalézají v havarijním stavu. Průmyslový areál vytváří jeden funkční celek, z hlediska budoucího využití by byl reálný jeho prodej na dvě části, které jsou propojeny společných náhonem. Prodej proběhne, na základě pokynu zajištěných věřitelů, mimo dražbu za následujících podmínek: - předmět koupě bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší nabídku s vyloučením odpovědnosti prodávajícího za vady předmětu koupě, -   minimální hodnota předložené cenové nabídky bude rovna ceně obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem soudního znalce Jiřího Danielise č. 7444/6/2022-C podle stavu ke dni 22.1.2022, a to částce ve výši 9.046.000,- Kč, - kupní cena musí být uhrazena na zvláštní účet majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy, - cenová nabídka musí obsahovat přesnou identifikaci zájemce a nabízenou kupní cenu, - cenová nabídka musí dále obsahovat závazek zájemce, že je nabídkou vázán minimálně jeden měsíc od uplynutí lhůty k podávání nabídek, - zájemci zašlou cenovou nabídku realitnímu zprostředkovateli v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem „PRODEJ AREÁLU BROUMOV - NEOTVÍRAT !!!“ na adresu realitního zprostředkovatele REXIM INVEST s.r.o., Píškova 1954, 155 00 Praha 5, - lhůta k podávání cenových nabídek končí dne 08.06.2023 v 16:00 hod, - prohlídky předmětu koupě se pro zájemce uskuteční dne 24.05.2023 v 15:00 hod a dne 25.05.2023 ve 14:00 hod na adrese Žižkova 86, Broumov – Nové Město, okres Náchod, GPS: 50°34'54.297"N, 16°20'7.989"E, - náklady spojené s přijetím návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující, - veškeré dotazy zájemců, nechť jsou směřovány elektronicky na emailovou adresu realitního zprostředkovatele jan.kriz@reximinvest.cz.  
Celý popis
Mapa
Kontakt na makléře
Jan Kříž, Ing.
Jan Kříž, Ing.
739110177

Broumov Žižkova
912REA2023
07.05.2023
9 046 000 Kč
ano
Prohlídky
24.05.2023 v 15:00 hod
25.05.2023 ve 14:00 hod
Dokumenty ke stažení
ikona Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení
ikona Znalecký posudek
 
Červen - 2024
 
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Konakt

REXIM REALITY s.r.o.,

Bavorská 856/14
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Ing. Jan Kříž - jednatel
Tel.: 739 110 177
E-mail: jan.kriz@reximreality.cz